Norsk hjemmeundervisningsforbund er en interesseorganisasjon for hjemmeundervisere, og har som formål å samle, støtte og opplyse om hjemmeundervisning i Norge. NHUF er en frittstående organisasjon som er politisk uavhengig og religiøst/livssynsmessig inkluderende.
Vi håper du vil støtte vårt arbeid ved å bli medlem.

Innlegg:

Sommerkonferanse 2014

Hei alle hjemmeundervisere!
Sett av helgen 20. - 22. juni! Da arrangerer vi vårt årlige sommertreff på Groven camping i Telemark (som tidligere år).
Vi har fått inn mange god idéer, og her er vårt foreløpige program.


Konferanse: "Hjemmeundervisning - vanlig i morgen"

Forskergruppa Samfunnsrettet Pedagogikk (SRP) ved Pedagogisk Forskningsinstitutt, UiO og Norsk Hjemmeundervisningsforbund (NHUF) arrangerer konferansen "Hjemmeundervisning - vanlig i morgen" i Helga Engs hus, Blindern, UiO 19-20 Januar 2014, kl 12-19 begge dager. Gratis adgang for studenter, alle under 20 år og medlemmer av NHUF. Ellers kr 200,- pr deltager. Tema for konferansen er forskning, norske erfaringer og internasjonal hjemmeundervisning. Nøyaktig program kommer før jul.


Sommerkonferanse 2013

Kjære alle hjemmeundervisere!

Sett av helgen 12. - 14. juli!

Programmet for NHUFs sommertreff/konferanse er nå klart (se nedenfor). Vi håper og tror at årets tema vil treffe mange og at påmeldingene til årets treff nå vil strømme inn....:) Foruten det offisielle programmet, gir treffet mange muligheter for uformelle samtaler og erfaringsutveksling, og barna har alltid stor glede av å leke sammen på de fine områdene på Groven camping: det er flere små lekeplasser, geiter og et lite badevann som skaper mye latter og moro.


Syndiker innhold